mobile menu icon
responsive search icon
پرتال پرشین پرشیا!
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سلامت

سلامت کودکان و نوزادان

هرگز نوزاد خود را به شدت تکان ندهید، زیرا این کار می تواند موجب آسیب مغزی شدید شود و در بدترین حالت می تواند کشنده باشد. ...
در نوزاد سالم، ادرار به رنگ زرد کمرنگ تا پررنگ است. هر چه ادرار پررنگ تر باشد، غلظت آن بیشتر است و این حالت بیشتر مواقع وقتی دیده می شود که آب بدن ...
بخش سلامت کودکان و نوزادان