mobile menu icon
responsive search icon
پرتال پرشین پرشیا!
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سلامت

راهنمائیهای پزشکی

برخورد والدین با مسئله بلوغ کودکان و نوجوانان و بویژه مسئله بلوغ زودرس و نکاتی را که باید رعایت کنند در این گفتگو از زبان پزشک متخصص میخوانید....
در این تحقیق ۴۲ داروی گیاهی که در درمان بیماری های قلبی از جمله فشار خون بالا، نارسایی قلب و یا سفت شدن رگ ها مصرف دارند، مطالعه و مشخص شد که در حا...
بخش راهنمائیهای پزشکی