mobile menu icon
responsive search icon
پرتال پرشین پرشیا!
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سلامت

راهنمائیهای پزشکی

ضربات مغزی، آسیب های مغزی ناشی از ضربه به سر می باشند و در صورتی که ضربه مغزی درمان  درمان نشود آسیب جدی به مغز وارد میشود....
 درحالی  ‌که آپاندیسیت کمتر شایع است و درنهایت حدود 5 درصد از جمعیت دچار آن می‌شوند. افرادی که در این گروه قرار می‌گیرند ب...
بخش راهنمائیهای پزشکی