mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سلامت
سلامت > سلامت روان > سلامت روان بزرگسالان >وسواس چیست؟

وسواس چیست؟

بخش:سلامت روان بزرگسالان

وسواس یک فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر است که با نوعی احساس اجبار و ناچاری ذهنی و علاقه به مقاومت در برابر آن همراه است. موضوع وسواس از معضلات بسیاری از انسان هاست و باید بپذیریم وسواس یک بیماری است و فرد در تداوم آن نقشی ندارد.

 

وسواس هر گونه فکر، احساس یا رفتار غیرمعمول را تکرار می کند که شخص در برابر آن مقاومتی ندارد، وسواس فکری مانند احساس تنفر یا احساس خاصی است که فرد نتواند آن را از خود دور کند. فرد چک کردن در خانه را مرتب انجام می دهد و نمی تواند جلوی این رفتارش را بگیرد. به این حالت وسواس گفته می شود.

روانکاوان وسواس را نوعی غریزه واخورده و ناخودآگاه معرفی می کنند و آن را حالتی می دانند که در آن، فکر، میل، یا عقیده ای خاص که اغلب وهم آمیز و اشتباه است، آدمی را در بند خود می گیرد، آنچنان که اختیار و اراده را از او سلب می کند و بیمار را وامی دارد که حتی رفتاری را برخلاف میل و خواسته اش انجام دهد و بیمار هرچند به بیهودگی کار یا افکار خود آگاه است، اما نمی تواند از قید آن رهایی یابد.

 

وسواس به صورت های مختلف اجتناب؛ تکرار و مداومت؛ تردید؛ شک، ترس؛ دقت و نظم افراطی؛ اجبار و الزام؛ احساس بن بست؛ عناد و لجاجت بروز می کند. فرد وسواسی برای درمان باید از متخصص کمک بگیرد و بتنهایی قادر نیست این افکار را از خودش دور کند و باید هر چه سریع تر به روانپزشک مراجعه کند.


برگرفته از: جام جم آنلاین
گردآوری و تنظیم:گروه سلامت پرشین پرشیا
www.persianpersia.com/health

مروری بر دیگر مطالب 'سلامت روان بزرگسالان'تازه های سلامت روان بزرگسالان