mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سرگرمی
از گوشه و کنار ایران و جهان
اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران، پس از خروج آمریکا از این توافقنامه، روز گذشته در وین برگزار شد. این جلسه در هتل کوبروک  با ریاست خانم فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی...
علیرضا فغانی در ورزشگاه و ارسال بوسه!  فغانی در پایان درباره عکس جنجالی اش در ورزشگاه که در حال فرستادن بوسه از پشت تلفن همراه است، تاکید کرد: برای تماشای یک مسابقه در جای...