mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
سرگرمی
از گوشه و کنار ایران و جهان
در یازدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان چهره های بسیاری حضور داشتند, در ادامه می توانید تصاویر  این مراسم را مشاهده نمایید:...
به نظر می رسد که این روزها بیشتر در مورد زندگی شخصی ...