mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
فرهنگ و هنر

سازهای ایرانی

 این روزها همه از تکرار موسیقی می‌نالند بدون آنکه بدانند برای تغییر این مقوله همه مولفه‌های آن نیز باید با این موضوع کنار آید و از همه مهم‌تر اینکه تفکر هنرمند باید...
مطلبی که پیش رو دارید نوشته آرین شرادر است که برگردان آنرا به پارسی میخوانید: چوب با رطوبت منبسط و در هوای خشک منقبض میشود. ساز ها می توانند هم در مقابل هوای خشک هم در مقابل هوای شرجی ...