mobile menu icon
responsive search icon
پرتال پرشین پرشیا!
لوگوی سایت پرشین پرشیا
فرهنگ و هنر

تاریخ و تمدن ایران

در اصلاح ایران باید «باطنا قطع نظر از این طایفه قاجار{ }نمود... اینها جمیع حرکاتشان تحت غرض است و بهیچ چیزشان اطمینان نیست»-بلکه باید &...
از آخرین عکس منتشرنشده «عارف قزوینی» در مراسمی در سالن الوند ۲ سینما فلسطین همدان رونمایی شد. به گزارش خبرنگار ایسنا، در این مراسم ابتدا فیلم مستند &la...
بخش تاریخ و تمدن ایران