mobile menu icon
responsive search icon
منوی پرتال پرشین پرشیا
لوگوی سایت پرشین پرشیا
فرهنگ و هنر
فرهنگ و هنر > کتاب و نشر >جامعه شناسی زنان

جامعه شناسی زنان

بخش:کتاب و نشر

آبوت، پاملا و والاس، کلر (1380)، جامعه شناسی زنان، ترجمه ی منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
پاملا آبوت و کلر والاس که تجربه ی تدریس چندین ساله ی مقدمات جامعه شناسی را در دانشگاه های انگلستان دارند، معتقد به بازسازی جامعه شناسی و ایجاد جامعه شناسی دیگری از چشم اندازهای زنانه

 

هستند، تا بتوان علاوه بر نگاه به جهان از دیدگاه مردانه، به آن از دید زنانه نیز نگریست. این دو جامعه شناس معتقدند ادعای بی طرف بودن علم جامعه شناسی در میان دو جنس حرفی یاوه است و جامعه شناسی نیز هم چون همه ی علوم دیگر نگاهی جانبدارانه و مردانه دارد.
کتاب جامعه شناسی زنان با نام فرعی «نگرش های فمینیستی»، کتابی نوشته ی این دو نویسنده و جامعه شناس که در سال 1991 به چاپ رسیده است، سعی در داشتن نگاهی زنانه در جلمعه شناسی زنان دارد و گرایش آن به سمت فمینیسم سوسیالیستی است که آبوت و والاس در کتاب آن را اعلام می دارند. در ابتدای بخش "نقد فمینیستی جامعه شناسی مردمحورانه و راه پیش روی" می خوانیم؛


« جامعه شناسی علمی است زیر سلطه ی مردان و این واقعیت در نظریه ها و روش ها و تحقیقات و آموزش این علم، معانی و کاربردهای اساسی دارد. با وجود انتقادهایی که دست کم در بیست سال اخیر به پیش داوری ها و جانب داری های مردانه ی جامعه شناسی وارد شده هنوز تغییر چندانی در این علن پدید نیامده است. و اگر چه تعدا زنانی که درس جامعه شناسی می خوانند بیش تر است هنوز مدرسان مرد اکثریت دارند. زنان را از احراز مناصب بالا در این رشته محروم می کنند و از سوی دیگر به آن ها جامعه شناسی مردانه می آموزند یعنی دانشی را القا می کنند که در توجیه جایگاه فرودست زنان در ساختار اجتماعی بریتانیای امروز نقش مهمی دارد.»

 

فصول کتاب؛

 

1  مقدمه. نقد فمینیستی جامعه شناسی مردمحورانه و راهِ پیش روی
2  زنان و قشریندی
3  دختران و زنان جوان
4  خانواده و خانوار
5  زنان، بهداشت و تیمارداری
6  زنان و اشتغال
7  زنان، جرم و خلاف کاری
8  زنان و سیاست
9  تولید دانش فمینیستی
+  فرهنگ واژه ها و اصطلاحات

برگرفته از: انسانشناسی و فرهنگ
گردآوری و تنظیم:گروه فرهنگ و هنر پرشین پرشیا
www.persianpersia.com/artandculture

مروری بر دیگر مطالب 'کتاب و نشر'تازه های کتاب و نشر